Universal Music Latino
November 29, 2016 09:33 AM

Escucha “A cambio de qué” (versión banda)
https://pespdotcom.files.wordpress.com/2012/09/01_a_cambio_de_que_pop_wvo.mp3

Escucha “A cambio de qué” (versión pop)
https://pespdotcom.files.wordpress.com/2012/09/01_a_cambio_de_que_banda_wvo.mp3

Escucha “Basta ya” (versión banda)
https://pespdotcom.files.wordpress.com/2012/09/04_basta_ya_banda_wvo.mp3

Escucha “Basta ya” (versión pop)
https://pespdotcom.files.wordpress.com/2012/09/04_basta_ya_pop_wvo.mp3

Escucha “Como tu mujer” (versión banda)
https://pespdotcom.files.wordpress.com/2012/09/05_como_tu_mujer_banda_wvo.mp3

Escucha “Como tu mujer” (versión pop)
https://pespdotcom.files.wordpress.com/2012/09/05_como_tu_mujer_pop_wvo.mp3

Escucha “Lo siento mi amor” (versión banda)
https://pespdotcom.files.wordpress.com/2012/09/07_lo_siento_mi_amor_banda_wvo.mp3

Escucha “Lo siento mi amor” (versión pop)
https://pespdotcom.files.wordpress.com/2012/09/07_lo_siento_mi_amor_pop_wvo.mp3

Escucha “Qué ganas de no verte nunca más” (versión banda)
https://pespdotcom.files.wordpress.com/2012/09/08_que_ganas_de_no_verte_nunca_mas_b.mp3

Escucha “Qué ganas de no verte nunca más” (versión pop)
https://pespdotcom.files.wordpress.com/2012/09/08_que_ganas_de_no_verte_nunca_mas_p.mp3

Escucha “Resulta” (versión banda)
https://pespdotcom.files.wordpress.com/2012/09/09_resulta_banda_wvo.mp3

Escucha “Resulta” (versión pop)
https://pespdotcom.files.wordpress.com/2012/09/09_resulta_pop_wvo.mp3

Escucha “Señora” (versión banda)
https://pespdotcom.files.wordpress.com/2012/09/10_senora_banda_wvo.mp3

Escucha “Señora” (versión pop)
https://pespdotcom.files.wordpress.com/2012/09/10_senora_pop_wvo.mp3

You May Like

EDIT POST